Aktuality

Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.

2. kolo přijímacího řízení do Střední školy

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem v platném znění.

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE

 

Pro školní rok 2021/2022 na Střední škole, Základní škole, Mateřské škole

a Dětském domově Zábřeh, Sušilova 40

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Pro obory   78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

                 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Termín podání přihlášek do 11. 6. 2021.

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: 

 

SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40

789 01 Zábřeh

 

Kritéria přijímacího řízení

 

 • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.
 • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
 • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

 

 

 

 

Nástup žáků do ZŠ praktické, speciální i SŠ praktické je od 12.4. 2021

Všechny detailní informace k testování naleznete na stránkách MŠMT na webovém odkaze:  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

 

 

Zápis do speciální MŠ

proběhne ve dnech 3. a 4. května 2021 od 8.00 do 16.00 hod.

Děti přijímáme i během celého školního roku.

Vzhledem k současné situaci prosíme všechny zájemce o kontaktování na tel. čísle: 725 089 555. Se všemi rodiči budeme komunikovat individuálně, sdělíme postup zápisu a předáme potřebné dokumenty k vyplnění. Děkujeme. Mgr. Marie Pěničková, vedoucí MŠ

 

 

Zápis do 1. třídy v roce 2021

 

Oznamujeme, že zápis do 1. třídy se bude konat dle opatření MŠMT:

od 6. do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí  v kanceláři školy ( 8.00 -12.00)

 

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8.2021  a děti, které měly odklad školní docházky.

 

Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský průkaz, kopii rodného listu dítěte, doporučení pedagogicko-psychologické poradny, zápisní list (vyzvednout možno v kanceláří u paní Holubové osobně nebo e-mailem). Vše možno také zaslat na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 PhDr. Radomír Pavlík

 

 

 

 

 

1. kolo přijímacího řízení pro Střední školu

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem v platném znění.

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE

 

Pro školní rok 2021/2022 na Střední škole, Základní škole, Mateřské škole

a Dětském domově Zábřeh, Sušilova 40

 

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Pro obory   78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

                 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Termín podání přihlášek do 1. 3. 2021.

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: 

 

SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40

789 01 Zábřeh

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.
 • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
 • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

 

  PhDr. Radomír Pavlík

  ředitel školy

 

Organizace školního roku 2020/2021 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

 

Nástup pedagogických pracovníků ve čtvrtek 27. srpna 2020.

Období školního vyučování začne v úterý 1. září 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23.prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 8.2.- 14.2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1.dubna 2021.

Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno ve středu 30.června 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1.července 2021 do úterý 31.srpna 2021

Školní rok 2021/2022 začne ve  středu 1.září 2021

Návrhy na ředitelské volno : budou upřesněny(21.-22.12., 28.-30.6.)

Termíny tř. schůzek a pedag. rad :

Pedagogické rady: (ve 14.00 hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 16.30 hod.)

27.8. a 31. 8. 2020  zahajovací porady

4.11. 2020     I. čtvrtletí a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)

13.1. 2021     II. čtvrtletí a tř. schůzky

14.4. 2021     III. čtvrtletí a tř. schůzky

9.6. 2021       IV. čtvrtletí a tř. schůzky

24.6. 2021     závěrečná porada

 

Lyžařské kurzy: 1.2.-5.2.2021 MŠ

15.2.-19.2.2021 II.st.

22.2.-26.2.2021 I.st.

Sportovně – turistický kurz : 31.5.-4.6.2021

Setkání na Vltavě : 14.6.-18.6.2021

 

 

 

Probíhající projekt

 • VYUČUJEME LÉPE A KREATIVNĚJI

  Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014960

  je spolufinancován Evropskou unií.