Aktuality

Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.

Zařízení je umístěno v klidné části města, je zcela bezbariérové. V případě potřeby najdete bližší informace na úřední desce a kontaktech. 

Aktuálně:

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024 - Střední škola

 Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem v platném znění.

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE

Pro školní rok 2023/2024 na Střední škole, Základní škole, Mateřské škole

a Dětském domově Zábřeh, Sušilova 40

 

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Pro obor   78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Termín podání přihlášek do 24. 5. 2024.

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: 

SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40

789 01 Zábřeh

Kritéria přijímacího řízení

Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
 • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti pro studium oboru dle ŠVP navazujícího na RVP daného oboru, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

PhDr. Radomír Pavlíkředitel  

                                                                                              

 

Zápis do mateřské školy

 

 

Dne 7. května 2024 se koná od 13.00 do 16.00 hod. zápis do naší MŠ. Zápis proběhne v budově MŠ. 

 

PhDr. Radomír Pavlíkředitel      

 

 

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024 na SŠ

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem v platném znění.

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE

Pro školní rok 20232/2024 na Střední škole, Základní škole, Mateřské škole a Dětském domově Zábřeh, Sušilova 40

 

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Pro obory   78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

                 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Termín podání přihlášek do 28. 2. 2024.

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: 

SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40

789 01 Zábřeh

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
 • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti pro studium oboru dle ŠVP navazujícího na RVP daného oboru, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

 

PhDr. Radomír Pavlík

ředitel školy

 

 

Organizace školního roku 2023/2024 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23 .prosince 2023 a skončí  v úterý 2. ledna 2024. Plánujeme však ředitelské volno, kdy by žáci již od 20.12. zůstali doma.

 

Vyučování začne ve  středu  3. ledna 2024.

 

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve   středu 31. ledna 2024

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  2. února 2024.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od  4.3. - 10.3. 2024.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  28. března  2024.

 

Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno v pátek  28.června 2024.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od  1. července 2024   do  31.srpna 2024

 

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí  2.září 2024

 

Návrhy na ředitelské volno :  (20.-22.12.2023, 27.-28.6.2024)

 

Termíny třídních schůzek a pedagogických rad:

 

Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 15.30 hod.)

 

30.8. a 1.9. 2023         zahajovací porady

18.10. 2023     I. čtvrtletí  a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)

24.1. 2024       II. čtvrtletí a tř. schůzky

17.4. 2024       III. čtvrtletí a tř. schůzky

12.6. 2024       IV. čtvrtletí a tř. schůzky

25.6. 2024       závěrečná porada

 

Lyžařské kurzy: 5.2.-9.2.2024  MŠ

12.2.-16.2.2024 I.st.

19.2.-23.2.2024  II.st.

Sportovně – turistický kurz : 3.6.-7.6.2024

Setkání na Vltavě  : 17.6.-21.6.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probíhající projekt

 • Inovativní vzdělávání dětí a žáků

   

   

   

   

   

  VYUČUJEME LÉPE A KREATIVNĚJI

  Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014960

  je spolufinancován Evropskou unií.