Aktuality

Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.

Fotogalerii a video z cykloturistického kurzu v Oskavě najdete na: https://zssusilovazabreh.rajce.idnes.cz . Přihlašovací jméno a heslo Vám sdělí paní učitelka Ficková.

 

 

Zápis do speciální MŠ

proběhne 5. května 2022 od 12.00 do 16.00 hod.

Děti přijímáme i během celého školního roku.

Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP). 

Pro děti, které do 31.srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

 

 

Zápis do 1.třídy v roce 2022

 

Oznamujeme, že zápis do 1. třídy se bude konat :

 

6.dubna 2022 (středa), 13.00 -16.00 hodin

 

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8.2016 a děti, které měly odklad školní docházky.

 

Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení pedagogickopsychologické poradny.

 

 

 

................................................................................................................................................. 

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem v platném znění.

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE

 

Pro školní rok 2022/2023 na Střední škole, Základní škole, Mateřské škole

a Dětském domově Zábřeh, Sušilova 40

 

  1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Pro obory   78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

                 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Termín podání přihlášek do 1. 3. 2022.

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: 

 

SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40

789 01 Zábřeh

 

Kritéria přijímacího řízení

 

  • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.
  • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
  • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

 

      PhDr. Radomír Pavlík

      ředitel školy

 

 

 

Organizace školního roku 2021/2022 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

 

Nástup pedagogických pracovníků ve čtvrtek 26. srpna 2021.

Období školního vyučování začne 1. září 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na  27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23.prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 21.2 do 27.2. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14.dubna 2022.

Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1.července 2021 do středy 31.srpna 2021

Školní rok 2022/2023 začne ve  čtvrtek 1.září 2022.

Návrhy na ředitelské volno : budou upřesněny (20.-22. 12., 29.-30.6.)

Termíny tř. schůzek a pedag. rad :

Pedagogické rady: (ve 14.00 hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 16.30 hod.)

 

20.10.2021     I. čtvrtletí a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)

19.1.2022    II. čtvrtletí a tř. schůzky

20.4.2022     III. čtvrtletí a tř. schůzky

15.6.2022       IV. čtvrtletí a tř. schůzky

27.6. 2022    závěrečná porada

 

Lyžařské kurzy: 31.1.-3.2.2022 MŠ

7.2.-11.2.2022 I.st.

14.2.-18.2.2022 II.st.

 

Sportovně – turistický kurz : 6.6.-10.6.2022

Setkání na Vltavě : 20.6.-24.6.2022

 

 

 

Probíhající projekt

  • VYUČUJEME LÉPE A KREATIVNĚJI

    Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014960

    je spolufinancován Evropskou unií.