Aktuality

Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.
 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem v platném znění.

 

          ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE

 

Pro školní rok 20232/2024 na Střední škole, Základní škole, Mateřské škole

a Dětském domově Zábřeh, Sušilova 40

 

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Pro obory   78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

                 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Termín podání přihlášek do 1. 3. 2023.

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: 

 

SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40

789 01 Zábřeh

 

Kritéria přijímacího řízení

 

 • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.
 • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
 • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti pro studium oboru dle ŠVP navazujícího na RVP daného oboru, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

 

        PhDr. Radomír Pavlík

         ředitel školy

 

 

 

 

Organizace školního roku 2022/2023 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

  

Podzimní prázdniny připadnou na středu  26. října a čtvrtek  27. října  2022.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí  2. ledna 2023.

 

 Vyučování začne v  úterý  3. ledna 2023

 

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v   úterý 31. ledna 2023 

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od  27.2. - 5.3. 2023.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  6. dubna  2023.

 

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek  30. června 2023.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od  1. července 2023   do  31. srpna 2023

 

Školní rok 2023/2024 začne v pondělí  4. září 2023

 

Návrhy na ředitelské volno :  (18.11.,19.-22.12.2022))

 

Termíny tř. schůzek a pedag. rad :

 

Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 15.30 hod.)

 

29.8. a 31. 8. 2022      zahajovací porady

19.10. 2022     I. čtvrtletí  a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)

18.1. 2023       II. čtvrtletí a tř. schůzky

19.4. 2023       III. čtvrtletí a tř. schůzky

14.6. 2023       IV. čtvrtletí a tř. schůzky

27.6. 2023       závěrečná porada

 

Lyžařské kurzy: 6.2.-10.2.2023  MŠ

                              13.2.-17.2.2023  I.st.

                              20.2.-24.2.2023  II.st.

Sportovně – turistický kurz : 5.6.-9.6.2023

Setkání na Vltavě: 19.6. - 23.6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Probíhající projekt

 • VYUČUJEME LÉPE A KREATIVNĚJI

  Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014960

  je spolufinancován Evropskou unií.