Aktuality

Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.

Zápis do speciální MŠ

 

proběhne 4. května 2023 od 12.00 do 16.00 h

Děti přijímáme i během celého školního roku.

Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP). 

Pro děti, které do 31.srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

Zápis do 1. třídy v roce 2023

 

Oznamujeme, že zápis do 1. třídy se bude konat :

 

13.dubna 2023 (čtvrtek) 13.00 -16.00 hodin

 

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023  a děti, které měly odklad školní docházky.

 

Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

 

 

 

 

Organizace školního roku 2022/2023 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

  

Podzimní prázdniny připadnou na středu  26. října a čtvrtek  27. října  2022.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí  2. ledna 2023.

 

 Vyučování začne v  úterý  3. ledna 2023

 

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v   úterý 31. ledna 2023 

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od  27.2. - 5.3. 2023.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  6. dubna  2023.

 

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek  30. června 2023.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od  1. července 2023   do  31. srpna 2023

 

Školní rok 2023/2024 začne v pondělí  4. září 2023

 

Návrhy na ředitelské volno :  (18.11.,19.-22.12.2022))

 

Termíny tř. schůzek a pedag. rad :

 

Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 15.30 hod.)

 

29.8. a 31. 8. 2022      zahajovací porady

19.10. 2022     I. čtvrtletí  a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)

18.1. 2023       II. čtvrtletí a tř. schůzky

19.4. 2023       III. čtvrtletí a tř. schůzky

14.6. 2023       IV. čtvrtletí a tř. schůzky

27.6. 2023       závěrečná porada

 

Lyžařské kurzy: 6.2.-10.2.2023  MŠ

                              13.2.-17.2.2023  I.st.

                              20.2.-24.2.2023  II.st.

Sportovně – turistický kurz : 5.6.-9.6.2023

Setkání na Vltavě: 19.6. - 23.6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Probíhající projekt

  • VYUČUJEME LÉPE A KREATIVNĚJI

    Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014960

    je spolufinancován Evropskou unií.