Zábřeh

Dětský domov Zábřeh Dětský domov Zábřeh

Kontakty:

Vedoucí dětských domovů: PhDr. Martin Žahourek
Sociální pracovnice: Jana Kubíčková

Telefon do dětského domova pro kontakt s dětmi: 733 128 346

 

V rámci zařízení fungují dva dětské domovy v Zábřehu a ve Štítech.

  • V Zábřehu je 5 rodinných skupin s kapacitou 40 osob.
  • V dětském domově jsou umístěny děti na základě nařízené ústavní výchovy soudem či předběžného opatření ve věku od 3 do 26 let.
  • O děti pečují tety a strejdové (speciální pedagogové) a asistenti pedagoga.
  • Nápomocná je i interní psycholožka.
  • Samozřejmostí je spolupráce s externími zařízeními, jako je např. OSPOD, praktický lékař, pedopsychiatr, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a mnoho dalších neziskových organizací.

Hlavním cílem pedagogů je

  • Pomoci dětem v začlenění zpět do rodiny, v případě, že je to nereálné, poskytnout dětem dostatek lásky a podpory ve vzdělávání a přípravě na samostatný vstup do života a na trh práce.
  • Vzdělávání je realizováno zejména na základě školního vzdělávacího programu, minimálního preventivního programu a dalších pedagogických dokumentů. Samotný chod dětského domova je podřízen taktéž zákonu 109/2002 Sb. a následně vnitřnímu řádu.