Školní družina

Co nabízí školní družina ?

 • Poskytuje zázemí všem dětem, které mají chuť si hrát s kamarády a něco nového se naučit.
 • Dětem jsou nabízeny různorodé činnosti, při kterých se naučí spolupracovat v kolektivu, vycházet s ostatními dětmi a komunikovat mezi sebou.
 • Máme připravené nové plány na výtvarné činnosti, kde se děti naučí pracovat se všemi materiály.

Nabízíme také pohybové aktivity formou

 • míčových her
 • protahovacích cviků
 • stolního tenisu
 • cviky se švihadly
 • soutěže
 • vycházky do okolí školy apod.

Ve družině pořádáme pro děti také besedy na různá témata:

 • orientace v okolí domova,
 • instituce v našem městě a jejich účel,
 • základní pravidla silničního provozu,
 • změny v přírodě,
 • tradice a zvyky,
 • jak se chovat v přírodě, na ulici, doma, ke starým lidem aj.

Co je naším cílem ?

 • začlenit dítě do kolektivu
 • podporovat jeho schopnosti a dovednosti
 • učit ho lásce k přírodě, ostatním lidem a sebe sama
 • rozvíjet jeho fantazii

Úsměv patří dětem !

Provoz družiny: 11:40hod. – 15:00hod.