Školní kroužky

Škola zajišťuje svým žákům také volnočasové aktivity.

Jedná se o sportovní a rukodělný zájmový kroužek.

Sportovní zájmový kroužek - aktivity:

  • florbal
  • fotbal
  • vybíjená
  • basketbal
  • přehazovaná

Kdy a s kým ?

  • každou středu od 13:30 do 15:30 hod.
  • vedoucí kroužku: Mgr. Lukáš Stejskal

Rukodělný zájmový kroužek

  • náplní je práce s různými materiály a jejich zpracování do různých předmětů

Kdy a s kým ?

  • každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 hod.
  • vedoucí kroužku: Mgr. Pavla Holoušová