Školní stravovna

Kontakt na vedoucí školní jídelny:

Ing. Andrea Reslerová

Tel.: 702 055 935

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Školní jídelna připravuje stravu pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ a Dětský domov s celodenním stravováním v Zábřehu, Štítech a pro VOŠ a SŠA.

Dětem mateřské školy je zajištěn pitný režim po celou dobu pobytu v MŠ.

Všichni strávníci se ve školní jídelně řídí jejím provozním řádem (vyvěšen v jídelně) a pokyny pedagogického dozoru.

 

Školní jídelna připravuje:

 • snídaně
 • přesnídávky
 • obědy
 • svačiny
 • vařené večeře
 • večeře

 

Školní stravování se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a závodní stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb.

 

Důležité body z provozního řádu:

 

Přihlášení stravy a placení stravy

 • každý žák odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování na začátku školního roku
 • prodej stravenek a přihlášení na stravu probíhá v pokladních hodinách. Od 25.dne v měsíci se prodávají stravenky na následující měsíc. Pokladní hodiny poslední 2pracovní dny v měsíci vždy 7:30-8:30 nebo 13:00-14:00. Ostatní dny po domluvě s vedoucí ŠJ. Cizí strávníci platí za obědy jen hotově.
 • bezhotovostně po domluvě s ředitelem školy.

 

Přihlášky a odhlášky stravy

 • pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ, DD a VOŠ a SŠA – přihlašovat a odhlašovat stravování je možno do 13hodin předcházejícího dne osobně, emailem či telefonicky. V případě v den nemoci žáka nejpozději do 7hodin v den přípravy oběda na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonu: 702 055 935. Řádně neodhlášená strava propadá. Při návratu z nemoci je povinnost znovu se nahlásit na stravování den předem nejpozději do 13hodin před nástupem na stravování
 • pro zaměstnance MŠ, ZŠ, SŠ, DD a VOŠ a SŠA - přihlašovat a odhlašovat stravování je možno do 13hodin předcházejícího dne osobně, emailem či telefonicky. V případě v den nejpozději do 7hodin v den přípravy oběda na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonu: 702 055 935. Řádně neodhlášená strava propadá. Při návratu z nemoci je povinnost znovu se nahlásit na stravování den předem nejpozději do 13hodin před nástupem na stravování.

 

Neodhlášená strava nebo pozdě odhlášená strava propadá! Řádně nenahlášená strava nebude vydána!

 

Výdejní doba jídelny

 • hlavní výdej (žáci a zaměstnanci) od 11:30 – 13:45hod.
 • výdej stravy do jídlonosičů pro zaměstnance školy, pro žáky ( jen v případě 1.dne nemoci) nebo cizím strávníkům je v době od 10:45 – 11:00 Výdej pokrmů do jídlonosičů na vlastní riziko
 • v souvislosti se situací COVID-19 je vydáno opatření, že cizí strávníci nesmí konzumovat oběd v jídelně.

 

Výdej stravy

 • před výdejem stravy se strávník prokáže platnou stravenkou nebo náhradní stravenkou
 • nevyzvednutá, neodhlášená strava propadá. Strávník se nemůže dodatečně dožadovat vrácení stravného.

 

Cena stravného

·       Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování.

Žáci jsou zařazováni do věkových skupin = kategorií na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok trvá podle MŠMT od 1.9. do 31.8. následujícího roku. Cena stravného pro zaměstnance se řídí vyhláškou č. 84/2005 sb. o závodním stravování).

 

Od 1.3.2023 je cena oběda stanovena dle příkazu ředitele č.2/2023

 

Děti 3-6let MŠ 53,-Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina, nápoj)

Děti 7-10let MŠ 63Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina, nápoj)

 

Děti 7-10let ZŠ – oběd 31Kč

Děti 11-14let ZŠ – oběd 33Kč

 

Děti 14-15let ZŠ, SŠ – oběd 37Kč

 

Pro cizí strávníky je cena oběda 92,-Kč.