Aktuální informace o projektu

 • Kvalitní a efektivní vzdělávání všem bez rozdílu

  Reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000598

  Partneři projektu:

  • Inter Educa
  • Střední škola a Základní škola Žamberk

   

Novinky

Najdete nás také na facebooku, zadejte jen "kvalitní a efektivní vzdělávání všem."

 

V kroužku domácí dílny vyrábíme repliku historického soustruhu, tak nám držte palce, ať se dílo podaří :-)

 

 

 

 

Rozdělení kroužků

Od 3. září 2018 v SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh budou opět realizovány v rámci projektu tyto zájmové kroužky, které vedou pedagogové:
Kroužek keramické dílny - Pavel Krejčí
Kroužek výtvarné dílny - Pavla Holoušová
Kroužek tvorby konfekce a šití - Marie Přidalová
Kroužek zahradnických prací - Anna Ludvíková
Kroužek domácí dílny - Tomáš Nevřela
Kroužek naplánování výletu - Alena Korgerová
Kroužek tělesného rozvoje - Markéta Banková
Škola jako mikrodemokracie - Eva Lachnitová
Kroužek tvorby školního časopisu - Ivana Ficková
Kroužek osobnostního rozvoje - Marie Gintherová
Kroužek Společně a spolu - Ivana Voráčová

Prvotně budou v kroužích pokračovat žáci, kteří navštěvovali kroužek v loňském školním roce, ale dojde i k určité obměně (odchod deváťáků, stěhování dětí). Takže pokud máte milé děti zájem, určitě zajděte za učiteli a domluvte se :-) 

 

Doučování žáků staršími kamarády ze středních škol

 

V červnu finišovalo doučování dětí staršími kamarády ze středních škol. Žáci si spolupráci se studenty ze SŠ velmi pochvalovali. I třídní učitelé hlásí zlepšení prospěchu slabých žáků. Světe div se, ale žáci se na doučování ve škole stále těší a už vyhlíží školní rok 2018/2019. Tímto patří velký dík studentům gymnázia a SŠ a VOŠ automobilní.

 

 

Inkluzivní pobyt

V květnu 2018 se uskutečnil společný inkluzivní pobyt dětí ze speciálního školství a běžné základní školy Severovýchod Zábřeh. Na společném pobytu ve Václavově u Oskavě probíhaly sportovní aktivity, zážitková pedagogika, povídání na téma rasismu, inkluze, xenofobie apod. Dle vyjádření dětí se pobyt velmi vydařil a většina se těší na poslední inkluzivní pobyt, který se uskuteční v květnu 2019.

 

 

Rozdělení kroužků

Od 1. září 2017 v SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh budou realizovány v rámci projekty tyto zájmové kroužky, které vedou tito pedagogové:
Kroužek keramické dílny - Pavel Krejčí
Kroužek výtvarné dílny - Pavla Holoušová
Kroužek tvorby konfekce a šití - Marie Přidalová
Kroužek zahradnických prací - Anna Ludvíková
Kroužek domácí dílny - Tomáš Nevřela
Kroužek naplánování výletu - Alena Korgerová
Kroužek tělesného rozvoje - Markéta Banková
Škola jako mikrodemokracie - Eva Lachnitová
Kroužek tvorby školního časopisu - Ivana Ficková
Kroužek osobnostního rozvoje - Marie Gintherová
Kroužek Společně a spolu - Ivana Voráčová

 

 Doučování žáků studenty z Gymnázia a SŠ automobilní

V rámci projektu také probíhá spolupráce s Gymnáziem Zábřeh a VOŠ a Střední školou automobilní v Zábřehu. Středoškoláci pravidelně navštěvují naše zařízení a v rámci pozice starší kamarád pomáhají slabším žákům v přípravě na vyučování.

 

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky, které umožní zkvalitnit podporu žáků se SVP s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. V rámci projektu bude realizováno vzájemné učení mezi školami a pedagogy a volnočasové aktivity zaměřující se na rozvoj gramotností. Jednotlivé aktivity budou orientovány na zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání bez ohledu na druh sociálního znevýhodnění, čímž se zvýší inkluzivita českého školství.... Realizací výstupů jednotlivých klíčových aktivit budou naplněny cíle projektu. Projekt bezprostředně přispěje ke zlepšení vzdělávacích podmínek dětí a žáků se SVP. Dalšími cíli projektu jsou podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, zlepšení a zvýšení kompetencí cílové skupiny, zvyšování profesionality, zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky vzdělávacích aktivit.

 

 

Novinky

Práce v kroužcích

Téměř celé pololetí v rámci projektu pilně pedagogové s žáky v kroužcích pracují na mnoha úkolech. Někteří vyrábějí výrobky v domácí či keramické dílně, někteří žáci se starají o správný chod školy v rámci kroužku parlamentu a mikrodemokracie a kontrolují tak dobré školní klima. Vybraní žáci také potí krev ve sportovním kroužku, kde utužují tělo jogou, pilates, saunováním či cyklistkou. Někoho zase nadchly v kroužcích ruční či domácí práce. Zkrátka téměř každý žák školy si vybral právě to, co ho baví.

 

 

 Školení pedagogických pracovníků

18.5.2017 probíhal kurz/školení pro pedagogické pracovníky s názvem „Motivace žáků na mimoškolních aktivitách“. Další kurz s názvem „Právní postavení pedagoga a asistenta pedagoga ve vyučování I.“ se konal dne 5. 10. 2017. Jako třetí kurz s názvem „Motivace žáků k účasti na mimoškolních aktivitách II.“ se konal dne 14. 12. 2017. Kurzy si pedagogové velice pochvalují, rozšiřují jejich obzor, přehled a znalosti.