Mateřská škola

 

 

 

 

Mateřská škola Zábřeh, Sušilova 40

  • Je součástí Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.
  • Její kapacita je 20 dětí, které mají zdravotní postižení nebo sociální znevýhodnění.
  • Jsou zde děti od 3 do 7 let.
  • Mateřská škola má dvě třídy rozdělené podle věku na mladší žáky a žáky předškolního věku.
  • Většina dětí je v péči logopeda, který k nám pravidelně dochází.
  • Spolupracujeme s pedagogy 1. stupně ZŠ pro následné úspěšnější začlenění dětí do školy.
  • Dětem je věnována maximální individuální péče zohledňující jejich specifické potřeby.

Školka se nachází v příjemném a klidném prostředí v blízkosti přírody s dohledem na panorama Jeseníků s nejvyšší horou Praděd. Využívat můžeme i školní hřiště a tělocvičnu naší základní školy. V zimním období využíváme i mírný svah v našem sousedství pro bobování, sáňkování a zimní radovánky.

  • Děti se stravují 3x denně ve školní jídelně, kde se jídlo připravuje dle platných norem.
  • Mateřská škola je v provozu od ledna roku 2013, její prostory jsou zcela nově zrekonstruované, vybavené novým moderním nábytkem.
  • Nachází se zde dvě třídy s hernami, šatna, ložnice, využívaná zároveň jako tělocvična, a sociální zařízení pro děti.

Provoz školky je celodenní od 7.00 do 16.00 od pondělí do pátku.