Střední škola

 

Kritéria přijímacího řízení

 

  • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.
  • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
  • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti pro studium oboru dle ŠVP navazujícího na RVP daného oboru, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

 

                                                                                                PhDr. Radomír Pavlík

                                                                                                    ředitel školy